Garantinis

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

1.Kiekvienos kriaukle.lt parduodamos prekės savybės, aprašymas, atvaizdai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.

3. Pardavėjas rekomenduoja atidžiai perskaityti prekės aprašymą prieš įsigyjant. Pardavėjas neatsako už tai, kad kriaukle.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.

4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurios yra nustatytos pagal teisės aktus.